Sponsoring

Związek PZHKiPE nie prowadzi działalności zarobkowej. Chętni, chcący wspomóc nasz związek finansowo mogą przekazywać fundusze na cele statutowe Związku.